4.3. Het dialoogvenster Documentgeschiedenis

Afbeelding 15.73. Het dialoogvenster Documentgeschiedenis

Het dialoogvenster Documentgeschiedenis

In het dialoogvenster Geschiedenis wordt de lijst weergegeven met de documenten die u in eerdere sessies hebt geopend. Het is completer dan de lijst die u krijgt met de opdracht Onlangs geopend.

4.3.1. Het dialoogvenster activeren

Het dialoogvenster Geschiedenis is een dokbaar dialoogvenster; zie het gedeelte Paragraaf 2.3, “Koppelen van dialoogvensters” voor hulp bij het manipuleren ervan.

U kunt het openen:

  • From the main menu: WindowsDockable DialogsDocument History.

  • Klik in het menu Tab in een dokbaar dialoogvenster op en selecteer Tab toevoegenDocumentgeschiedenis.

  • From the main menu: FileOpen RecentDocument History.

4.3.2. Het dialoogvenster Documentgeschiedenis gebruiken

Met de schuifbalk kunt u bladeren door alle afbeeldingen die u eerder hebt geopend.

In het menu Tab voor het dialoogvenster Documentgeschiedenis kunt u kiezen tussen Als raster tonen en Als lijst tonen. In de rastermodus worden de documenten ingedeeld in een rechthoek. In de lijstmodus worden ze verticaal uitgelijnd, waarbij elke rij een miniatuur van de inhoud van de afbeelding, de naam en de pixelafmetingen weergeeft.

[Tip] Tip

Ctrl+F opent een zoekveld. Zie Als Lijst tonen; Als Raster tonen

Gebruik de knop Geselecteerd item openen of de opdracht Afbeelding openen in het contextmenu van het dialoogvenster om de geselecteerde afbeelding te openen. Met de Shift-toets ingedrukt, wordt een afbeelding opgeroepen die verborgen is achter anderen. Met de Ctrl-toets ingedrukt, opent het dialoogvenster Afbeelding openen.

Gebruik de knop Geselecteerd item verwijderen of de opdracht Item verwijderen in het contextmenu van het dialoogvenster om een afbeelding uit het dialoogvenster Geschiedenis te verwijderen. De afbeelding wordt ook verwijderd uit de lijst met onlangs geopende afbeeldingen. Maar de afbeelding zelf wordt niet verwijderd.

Gebruik de knop Alle documentgeschiedenis wissen of de opdracht Geschiedenis wissen in het contextmenu van het dialoogvenster om alle bestanden uit de geschiedenis te verwijderen.

Gebruik de knop Voorbeeld opnieuw maken of de opdracht Voorbeeld opnieuw maken in het contextmenu van het dialoogvenster om het bestandsvoorbeeld bij te werken in geval van wijziging. Met de Shift-toets ingedrukt, werkt het op alle voorbeelden. Als u op de Ctrl-toets drukt, worden voorvertoningen verwijderd die overeenkomen met bestanden die niet kunnen worden gevonden.

4.3.2.1. Document History Context Menu

Afbeelding 15.74. Document History Context Menu

Document History Context Menu

Overzicht

You can get the document history context menu by right clicking on a file in the document history dialog, or by opening the Documents Menu submenu in the triangle dock tab menu. Several of the operations are also available through buttons at the bottom of the dialog. Those operations are documented above. The remaining ones are listed below.

Copy Image Location

Copy Image Location allows you to copy the path of the selected image to the clipboard.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the image in the default File Manager on your system.