7.37. Alfa slenkstis

Komanda Alfa slenkstis konvertuoja dalinai permatomas aktyvaus sluoksnio sritis į visiškai permatomas arba visiškai nepermatomas sritis, atsižvelgiant į jūsų nurodytą slenkstį, tarp 0 ir 255. Ji veikia tik RGB paveikslėlių sluoksniuose, kuriuose yra alfa kanalas. Jeigu paveikslėlis yra pilkų atspalvių arba indeksuotas, arba jeigu sluoksnyje nėra alfa kanalo, meniu įrašas yra išjungtas. Jeigu Sluoksnių dialoge pažymėta parinktis Užrakinti alfa kanalą, ši komanda išveda pranešimą apie klaidą.

7.37.1. Activating the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerTransparencyThreshold Alpha.

7.37.2. Dialogo lango aprašymas

Pav. 16.120. Dialogas Alfa slenkstis

Dialogas „Alfa slenkstis“

Slenkstis

You can set the transparency value to be used as a threshold by using the slider or by entering a value between 0 and 255 in the input box. All transparency values above this threshold will become opaque and all transparency values below or equal to this threshold will become completely transparent. The transition is abrupt.

[Pastaba] Pastaba

This command will never make completely transparent pixels (alpha value = 0) opaque.

Pav. 16.121. Threshold Alpha example

Threshold Alpha example
A transparency gradient 0-255.
Threshold Alpha example
Threshold set to 50, 127, 210.