3.13. Ruudullinen sumennus

3.13.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.34. Esimerkki Tileable suotimelle

Esimerkki ”Tileable” suotimelle

Alkuperäinen

Esimerkki ”Tileable” suotimelle

Tileable Blur suodin lisätty


This filter is a script-fu and not GEGL-based.

This filter is used to soften tile seams in images used in tiled backgrounds. It does this by blending and blurring the boundary between images that will be next to each other after tiling.

[Vihje] Vihje

Jos haluat käsitellä vain kuvien rajoja, niin et voi lisätä suodinta koko kuvaan. Ratkaisu halutun tehosteen aikaansaamiseksi on seuraavanlainen:

  1. Jäljennä kerros (LayerDuplicate Layer) ja valitse se työstämään sitä.

  2. Lisää Tileable Blur suodin pikselisäteellä 20 tähän kerrokseen.

  3. Valitse kaikki (Ctrl+A) and reduce selection (SelectionShrink) luodaksesi raja halutulla leveydellä.

  4. Anna valinnalle häivytetty raja käyttämällä SelectionFeather.

  5. Poista valinta Ctrl+K.

  6. Yhdistä kerrokset LayerMerge down.

3.13.2. Käynnistä suodin

Löydät tämän suotimen kuvan ikkunavalikosta FiltersBlurTileable Blur….

3.13.3. Valinnat

Kuva 17.35. Tileable Blur suotimen valinnat

”Tileable Blur” suotimen valinnat

Säde

Mitä suurempi säde, sitä selvempi sumennus. Valitsemalla Horizontal and Vertical voit tehdä pystysuorista ja vaakasuorista rajoista ruudutettavia.

Sumenna vaakasuorasti, Sumenna pystysuorasti

Nämä valinnat ovat itsestään selviä.

Sumennustyyppi

Valitse lisättävä algoritmi:

IIR

Valokuville tai skannatuille kuville

RLE

Tietokoneella luoduille kuville.