5. Näytä valikko

5.1. Johdatus Näkymävalikkoon

Kuva 16.49. Näkymävalikon sisältö

Näkymävalikon sisältö

Tämä osa kuvaa Näkymävalikkoa, joka sisältää komentoja, jotka vaikuttavat kuvan ja useiden käyttöliittymän elementtien näkyvyyteen ja ulkoasuun.

[Huomaa] Huomaa

Tässä kuvailtujen komentojen lisäksi voit myös löytää muita merkintöjä valikosta. Ne eivät ole osa GIMP:iä itsessään, mutta laajennukset (liitännäiset) ovat lisänneet ne. Löydät tietoa liitännäisen toiminnallisuudesta viittaamalla sen dokumentaatioon.