7. Taso valikko

7.1. Introduction to the Layer Menu

Kuva 16.105. The Contents of the Layer Menu

The Contents of the ”Layer” Menu

The commands in the Layer menu allow you to work with layers.

In addition to accessing the Layer menu from the Image menubar and by right-clicking on the image window, you can work on layers by opening the Layer dialog and, for example, change layer transparency and visibility, create new layers and layer groups, add a layer mask, merge or duplicate layers. This dialog also has a right-click context menu with mostly the same commands as shown in the main Layer menu.

[Huomaa] Huomaa

Tässä kuvailtujen komentojen lisäksi voit myös löytää muita merkintöjä valikosta. Ne eivät ole osa GIMP:iä itsessään, mutta laajennukset (liitännäiset) ovat lisänneet ne. Löydät tietoa liitännäisen toiminnallisuudesta viittaamalla sen dokumentaatioon.