Luku 2. Fire up GIMP

Sisällys

1. GIMPin ajaminen
1.1. Tunnettuja alustoja
1.2. Kieli
1.3. Komentorivi argumentteja
2. Configuration Folders
2.1. Tips and Tricks

1. GIMPin ajaminen

Usually you start GIMP either by clicking an icon (if your system is set up to provide you with one), or by typing gimp on a command line. If you have multiple versions of GIMP installed, you may need to type gimp-2.10 to get the newest version. You can, if you want, provide a list of image file names on the command line after the program name so that GIMP automatically opens those files after it starts. It is also possible, though, to open files from within GIMP once it is running.

Most operating systems support file associations, which associates a class of files (as determined by their filename extension, such as .jpg) with a corresponding application (such as GIMP). When image files are properly associated to GIMP, you can double click an image to open it in GIMP.

1.1. Tunnettuja alustoja

GIMP is the most widely supported image manipulation program available today. The platforms on which GIMP is known to work include:

GNU/Linux™, Apple macOS™, Microsoft Windows™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2™, and BeOS™.

GIMP is easily ported to other operating systems because of its source code availability. For further information visit the GIMP developers homepage. [GIMP-DEV].

1.2. Kieli

GIMP automatically detects and uses the system language. In the unlikely event that language detection fails, or if you want to use a different language, you can change the language used in: EditPreferences, then go to the Interface section; Language can be set at the top.

Voit myös käyttää:

Linuxilla

In LINUX: in console mode, type LANGUAGE=en gimp or LANG=en gimp replacing en with fr, de, ... according to the language you want. Background: Using LANGUAGE=en sets an environment variable for the executed program gimp.

Under Windows

Control PanelSystemAdvancedEnvironment button in System Variables area: Add button: Enter LANG for Name and fr or de... for Value. Watch out! You have to click OK three successive times to validate your choice.

If you change languages often, you can create a batch file to change the language. Open NotePad. Type the following commands (for French for instance):

set lang=fr
start gimp-2.10.exe

Save this file as GIMP-FR.BAT (or another name, but always with a .BAT extension). Create a shortcut and drag it to your desktop.

Toinen mahdollinen tapa: KäynnistäOhjelmatGTK Runtime Enviroment ja sitten Select Language ja valitse haluamasi kieli pudotusvalikosta.

Under Apple macOS

From System Settings, click General in the sidebar. Then select Language & Region. The desired language should be the first in the list.

Toinen GIMP instanssi

Use -n to run multiple instances of GIMP. For example, use gimp-2.10 to start GIMP in the default system language, and LANGUAGE=en gimp-2.10 -n to start another instance of GIMP in English; this is very useful for translators.

1.3. Komentorivi argumentteja

Although arguments are not required when starting GIMP, the most common arguments are shown below. On a Unix system, you can use man gimp for a complete list.

Command line arguments must be in the command line that you use to start GIMP as gimp-2.10 [OPTION...] [FILE|URI...].

-?, --help

Näytä lista kaikista komentorivi valinnoista.

--help-all

Näytä kaikki ohjevalinnat

--help-gtk

Näytä GTK+ Asetukset

-v, --version

Tulosta GIMPin versio ja sammuta.

--license

Näytä lisenssin tiedot ja sammuta.

--verbose

Näytä yksityiskohtaiset aloitusviestit.

-n, --new-instance

Aloita uusi GIMP instanssi.

-a, --as-new

Avaa kuvat uusina.

-i, --no-interface

Käynnistä ilman käyttöliittymää.

-d, --no-data

Älä lataa kuvioita, liukuvärejä, paletteja tai siveltimiä. Usein hyödyllinen ei-interaktiivisissa tilanteissa, joissa aloitus aika tulee minimoida.

-f, --no-fonts

Älä lataa mitään fontteja. Tämä saa GIMPin lataamaan nopeammin, mikä on hyödyllistä skripteille, jotka eivät käytä fontteja tai auttamaan epämuotoisiin fontteihin liittyvien ongelmien etsimiseen, jotka uhkaavat GIMPpiä.

-s, --no-splash

Älä näytä käynnistyskuvaa käynnistyksen aikana.

--no-shm

Älä käytä jaettua muistia GIMPin ja sen liitännäisten välillä.

--no-cpu-accel

Älä käytä erikoisia CPU-kiihdytys toimintoja. Hyödyllinen bugisen hardwaren tai bugisten toimintojen löytämiseen tai sammuttamaan.

--session=name

Käytä eriä sessionrc tälle GIMP istunnolle. Annettu istunnon nimi on oletuksena liitetty sessionrc tiedostonimeen.

--gimprc=filename

Käytä vaihtoehtoista gimprc tiedostoa oletustiedoston sijaan. gimprc tiedosto sisältää tallenteen asetuksistasi. Hyödyllinen silloin, kun liitännäisreitit tai laitteen tekniset tiedot ovat erilaiset.

--system-gimprc=filename

Käytä vaihtoehtoista järjestelmä gimprc tiedostoa.

-b, --batch=commands

Toteuta komentosarjoja ei-interaktiivisesti. Komentosarjat ovat tyypillisesti skriptin muodossa, jonka toteuttaa, joku GIMPin skriptaus liitännäisistä. Kun komento on -, komennot luetaan standardista syötöstä.

--batch-interpreter=proc

Määritä prosessi jonokomentojen menettelytapa. Oletuksena on Script-Fu.

--console-messages

Do not display dialog boxes on errors or warnings. Print the messages on the console instead.

--pdb-compat-mode=mode

PDB yhteensopivuustila (off|on|warn).

--stack-trace-mode=mode

Debuggaa kaatumisen varalta (never|query|always).

--debug-handlers

Aktivoi ei-fataalit debuggauksen signalointi käsittelijät. Hyödyllinen GIMPin debuggaamiseen.

--g-fatal-warnings

Make all warnings fatal. Useful for debugging.

--dump-gimprc

Tulosta gimprc-tiedosto oletusasetuksilla. Hyödyllinen, jos olet sekoittanut gimprc-tiedoston.

--display=display

Käytä määritettyä X näyttöä (ei toimi kaikilla alustoilla).

--show-playground

Show a preferences page with experimental features.