3.7. Pikselöi

3.7.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.22. Esimerkki Pixelize suotimelle

Esimerkki ”Pixelize” suotimelle

Alkuperäinen

Esimerkki ”Pixelize” suotimelle

Pixelize lisätty


Pikselöintisuodin muodostaa kuvan käyttämällä suuria väripalikoita. Se on hyvin samankaltainen verrattuna televisiossa nähtävään tehosteeseen, jossa sitä käytetään rikollisten peittämiseen oikeudenkäynnin aikana. Sitä käytetään Abraham Lincoln effect: see [BACH04].

3.7.2. Käynnistä suodin

You can find this filter in the image menu through FiltersBlurPixelize…

3.7.3. Valinnat

Kuva 17.23. Pixelize suotimen valinnat

”Pixelize” suotimen valinnat

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Shape

TODO. Not working

Block width, Block height

Here you can set the desired width and height of the blocks, in pixels.

Leveys ja korkeus ovat oletuksena linkitettynä, mikä näkyy ketjusymbolista syötelaatikkojen vieressä. Jos haluat asettaa leveyden ja korkeuden erikseen, niin paina ketjusymbolia erottaaksesi ne.

Size ratio X, Size ratio Y

Horizontal/Vertical size ratio (0.000-1.000) of a pixel inside a block. Default value is 1.000. The number of blocks remains the same; so, if you change ratio, block size changes, and missing pixels are replaced with the background color.

Background color

Default background is that of toolbox. You can change it by clicking on color source or picking a color using the color picker on the right.