11.7. Valokopio

11.7.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.209. Esimerkki Valokopio suotimelle

Esimerkki ”Valokopio” suotimelle

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Valokopio” suotimelle

Valokopio suodin lisätty


Valokopio suodin muokkaa aktiivista kerrosta tai valintaa siten, että se näyttää mustavalkoiselta valokopiolta kuin siirretty sävyte perustuisi tietyn alueen suhteelliseen tummuuteen.

[Vihje] Vihje

Voit käyttää tätä suodinta terävöittääksesi kuvaasi. Luo kopio aktiivisesta kerroksesta ja käytä suodinta kopioon. Aseta Kerroksen tila to Monista ja säädä peittävyyden liukusäädintä saadaksesi parhaan lopputuloksen.

11.7.2. Aloitussuodin

Löydät tämän suotimen kuvan ikkunavalikosta SuotimetTaiteellinenValokopio….

11.7.3. Asetukset

Kuva 17.210. Valokopio suotimen asetukset

”Valokopio” suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Maskin säde

This parameter controls the size of the pixel neighborhood over which the average intensity is computed and then compared to each pixel in the neighborhood to decide whether or not to darken it. Large values result in very thick black areas bordering the regions of white and much less detail for black areas. Small values result in less toner overall and more details everywhere.

Terävyys

Tällä valinnalla voit asettaa valokopion tarkkuuden arvojen 0.0 ja 1.0 välillä.

Mustan prosentti

Tämä parametri hallitsee kuvaan lisättävän mustan värin määrää. Pienet arvot tekevät sekoituksesta värialueilta mustatuille alueille tasaisempia ja tummista linjoista itsessään ohuempia ja vähemmän huomattavia. Isommat arvot tekevät linjoista paksumpia, tummempia ja tarkempia. Maksimiarvo tekee linjoista aliaksia. Parhaat ja luonnollisimmat tulokset saadaan yleensä aikaan keskitason arvoilla. Arvot vaihtelevat välillä 0.0 ja 1.0.

Valkoisen prosentti

Tämä parametri kasvattaa valkoisten pikseleiden prosentuaalista osuutta.