11.7. Valokopio

11.7.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.204. Esimerkki Valokopio suotimelle

Esimerkki ”Valokopio” suotimelle

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Valokopio” suotimelle

Valokopio suodin lisätty


Valokopio suodin muokkaa aktiivista kerrosta tai valintaa siten, että se näyttää mustavalkoiselta valokopiolta kuin siirretty sävyte perustuisi tietyn alueen suhteelliseen tummuuteen.

[Vihje] Vihje

Voit käyttää tätä suodinta terävöittääksesi kuvaasi. Luo kopio aktiivisesta kerroksesta ja käytä suodinta kopioon. Aseta Kerroksen tila to Monista ja säädä peittävyyden liukusäädintä saadaksesi parhaan lopputuloksen.

11.7.2. Aloitussuodin

Löydät tämän suotimen kuvan ikkunavalikosta SuotimetTaiteellinenValokopio….

11.7.3. Asetukset

Kuva 17.205. Valokopio suotimen asetukset

”Valokopio” suotimen asetukset

Presets, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Maskin säde

Tämä parametri hallitsee pikselinaapuruston kokoa, jonka keskimääräinen tiheys lasketaan ja verrataan sitä naapuruston jokaiseen pikseliin päättääksemme tummennetaanko sitä. Suuret arvot tuottavat todella paksuja mustia alueita rajoittamaan valkoisia alueita ja epätarkempia mustia alueita. Pienet arvot tuottavat kokonaisuudessaan vähemmän sävytettä ja enemmän yksityiskohtia kaikkialle.

Terävyys

Tällä valinnalla voit asettaa valokopion tarkkuuden arvojen 0.0 ja 1.0 välillä.

Mustan prosentti

Tämä parametri hallitsee kuvaan lisättävän mustan värin määrää. Pienet arvot tekevät sekoituksesta värialueilta mustatuille alueille tasaisempia ja tummista linjoista itsessään ohuempia ja vähemmän huomattavia. Isommat arvot tekevät linjoista paksumpia, tummempia ja tarkempia. Maksimiarvo tekee linjoista aliaksia. Parhaat ja luonnollisimmat tulokset saadaan yleensä aikaan keskitason arvoilla. Arvot vaihtelevat välillä 0.0 ja 1.0.

Valkoisen prosentti

Tämä parametri kasvattaa valkoisten pikseleiden prosentuaalista osuutta.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.