7.6. RGB-kohina

7.6.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.148. Esimerkki RGB-kohina suotimen lisäämisestä

Esimerkki ”RGB-kohina” suotimen lisäämisestä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”RGB-kohina” suotimen lisäämisestä

RGB-kohina suodin lisätty


RGB-kohinasuodin lisää normaalistin jaettua kohinaa kerrokseen tai valintaan. Se käyttää RGB-värimallia tuottaakseen kohinaa (kohina lisätään punaisiin, vihreisiin ja sinisiin arvoihin jokaisessa pikselissä). Normaali jako tarkoittaa, että vain hieman kohinaa lisätään suurimpaan osaan pikseleistä vaikutusalueella, kun taas pienempään osaan pikseleistä vaikutetaan paljon äärimmäisemmillä arvoilla. (Jos lisäät tämän suotimen kuvaan, joka on täynnä kiinteän harmaata väriä ja katsot sen histogrammia, niin huomaat klassisen kellonmuotoisen Gauss-käyrän.)

Tuloksena saadaan hyvin luonnollisen näköistä kohinaa.

7.6.2. Käynnistä suodin

Löydät tämän suotimen SuotimetKohinaRGB-kohina….

7.6.3. Asetukset

Kuva 17.149. RGB-kohina suotimen asetukset

”RGB-kohina” suotimen asetukset

Presets, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Korreloitu kohina

Noise may be additive (uncorrelated) or multiplicative (correlated - also known as speckle noise). When checked, every channel value is multiplied by a normal distributed value. So the noise depends on the channel values: a greater channel value leads to more noise, while dark colors (small values) tend to remain dark.

Itsenäinen RGB

When this radio button is checked, you can move each RGB slider separately. Otherwise, the sliders R, G and B will be replaced by a single slider Value. The same relative noise will then be added to all channels in each pixel, so the hue of pixels does not change much.

Linear RGB

Operate on linearized RGB color data.

Gaussian distribution

Use a gaussian noise distribution. When unchecked, a linear noise distribution is used instead.

Punainen, Vihreä, Sininen, Alfa

These slidebars and adjacent input boxes allow to set noise level (0.00 - 1.00) in each channel.

Näiden liukusäätimien asettama arvo todella määrittelee normaalin jaon keskihajonnan lisätyn kohinan osalta. Käytetty keskihajonta on puolet asetetusta arvosta (missä 1 on etäisyys pienimmän ja suurimman mahdollisen arvon välillä kanavassa).

Satunnainen siemen

Controls randomness of noise. If the same random seed is used in the same situation, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.