7.5. Pick

7.5.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.146. Esimerkki Pick suotimen lisäämisestä

Esimerkki ”Pick” suotimen lisäämisestä

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Pick” suotimen lisäämisestä

Pick suodin lisätty


Pick-suodin korvaa jokaisen vaikutettavan pikselin pikseliarvon satunnaisesti valittuna sen kahdeksan naapurin ja omansa väliltä (pikseli on keskellä 3x3 ruudukkoa). Kaikkiin tai vain muutamaan pikseliin aktiivisessa kerroksessa tai valinnassa vaikutettaan, vaikutettavien pikseleiden prosentuaalinen osuus määritellään Satunnaistaminen (%) asetuksella.

7.5.2. Käynnistä suodin

Löydät tämän suotimen SuotimetKohinaPick….

7.5.3. Asetukset

Kuva 17.147. Pick suotimen asetukset

”Pick” suotimen asetukset

Presets, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Satunnaistaminen (%)

Tämä liukusäädin kuvaa pikseleiden prosentuaalista osuutta aktiivisessa kerroksessa tai valinnassa, jotka tullaan pickaamaan. Korkeammalla arvolla useampia pikseleitä pickataan.

Toisto

Tämä liukusäädin kuvaa suotimen lisäämiseen käytettävien kertojen lukumäärää. Korkeampi arvo tarkoittaa enemmän pickaamista, jolloin pikseliarvot siirretään entistä kauemmas.

Satunnainen siemen

Säättää pickaamisen satunnaisuutta. Jos samaa satunnaista siementä käytetään samassa tilanteessa, niin suodin tuottaa täysin saman tuloksen. Eri satunnainen siemen tuottaa eri tuloksen. Satunnainen siemen voidaan syöttää manuaalisesti tai luoda satunnaisesti painamalla Uusi siemen painiketta.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.