4.3. Poista lomitus

4.3.1. Yleiskatsaus

Videokorttien ottamat kuvat ja erityisesti nopean liikkeen kuvaaminen voi näyttää sumealta ja riisutulta halkaistuilla objekteilla. Tämä johtuu kameroiden toiminnasta. Ne eivät tallenna 25 kuvaa sekunnissa vaan 50, joka on puolet vaakasuorasta resoluutiosta. Yhdessä kehyksessä on kaksi lomitettua kuvaa. Ensimmäinen linja ensimmäisestä kuvasta seuraa ensimmäistä linjaa toisesta kuvasta, jota seuraa toinen linja ensimmäisestä kuvasta... jne. Joten, jos kuvien välillä olisi ollut tärkeä siirto, niin objektit näyttäisivät halkaistuilta, siirtyneiltä, riisutuilta.

Poista lomitus-suodin säilyttää vain yhden molemmista kuvista ja korvaa puuttuvat linjat liukuvärillä edellisten ja seuraavien linjojen välillä. Tuotettu kuva tai valinta näyttää jokseenkin sumealta, mutta sitä voidaan parantaa parannussuotimilla.

Voit löytää lomitettuja kuvia [WKPD-DEINTERLACE].

4.3.2. Suotimen käynnistäminen

Löydät tämän suotimen SuotimetParannaPoista lomitus….

4.3.3. Asetukset

Kuva 17.37. Poista lomitus-suotimen asetukset

Poista lomitus-suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Keep

This setting lets you choose between Keep even fields and Keep odd fields. It determines which pixels are kept and which are removed. Try both options to see which gives the best results for your image.

Orientation

This setting lets you choose between deinterlacing Horizontal or Vertical lines.

Block size

This option lets you set the size of the deinterlaced rows or columns.

4.3.4. Esimerkki

Kuva 17.38. Yksinkertainen esimerkki poista lomitus-suotimen lisäämisestä

Yksinkertainen esimerkki poista lomitus-suotimen lisäämisestä

Huippu: tasaisten linjojen pikselit siirtyvät yhden pikselin verran oikealle. Pohja: yksi linja puuttuu. Nämä kuvat on zoomattu näyttämään pikselit.

Yksinkertainen esimerkki poista lomitus-suotimen lisäämisestä

Pidä tasaiset kentät valittu. Huippu: oudot linjat on siirretty oikealle tasatakseen ne tasaisten linjojen kanssa. Pohja: tyhjä linja on täytetty punaisella.

Yksinkertainen esimerkki poista lomitus-suotimen lisäämisestä

Pidä oudot kentät valittu. Huippu: tasaiset linjat on siirretty vasemmalle tasatakseen ne outojen linjojen kanssa. Pohja: tyhjä linja säilyy, mutta se liittyy ylös ja alas liukuvärin kautta.