4.16. Zaoblený obdélník

Obrázek 16.47. Example of using Rounded rectangle on a selection

Example of using Rounded rectangle on a selection

An image with a selection

Example of using Rounded rectangle on a selection

After Rounded rectangle


Tento skript převede existující výběr (obdélníkovitý, elipsovitý, nepravidelný či jiný) na obdélníkovitý výběr odpovídajících rozměrů se zaoblenými rohy. Poloměr zaoblení rohů se udává v procentech poloviny délky kratší strany obdélníku. Volba Konkávní vytvoří rohy prohnuté dovnitř obdélníku. Skript Zaoblený obdélník funguje na základě přičítání či odečítání kruhů k výběru.

4.16.1. Activating the Command

You can access this command from the image menu bar through SelectRounded Rectangle….

4.16.2. Options

Obrázek 16.48. Dialog Zaoblený obdélník

Dialog Zaoblený obdélník

Poloměr (%)

You can enter the radius of the rounded corner in percent by using a slider or a text field. This value is a percentage of the height or the width, whichever is less.

Konkávní

If you check this box, the corners will be concave (curving toward the inside), rather than convex (curving toward the outside).