11.16. Softglow (legacy)

11.16.1. Overview

Obrázek 17.240. Example for the SoftGlow (legacy) filter

Example for the „SoftGlow (legacy)“ filter

Original image

Example for the „SoftGlow (legacy)“ filter

Filter Softglow (legacy) applied


This filter lights the image with a soft glow, like the old trick smearing vaseline on the lens. Softglow (legacy) produces this effect by making bright areas of the image brighter.

11.16.2. Spuštění filtru

You can find this file in the Image menu through: FiltersArtisticSoftglow….

11.16.3. Options

Obrázek 17.241. Softglow filter options

„Softglow“ filter options

Preview

Your changes are displayed in this preview before being applied to your image.

Poloměr záře

Parametr Poloměr záře ovlivňuje ostrost efektu, vytváří efekt vazelíny na čočce.

Jas

Parametr Jas ovlivňuje stupeň zjasnění světlých oblastí obrázku.

Ostrost

Parametr Ostrost ovlivňuje jak přesně ohraničený či naopak difúzní má efekt být.