5.18. Zkřivit

5.18.1. Overview

Obrázek 17.102. Applying example for the Curve Bend filter

Applying example for the Curve Bend filter

Original image

Applying example for the Curve Bend filter

Filter Curve Bend applied


Tento filtr umožňuje zkřivit aktivní vrstvu či výběr pomocí definice křivek. Zkreslení je aplikováno plynule od jednoho okraje k druhému.

5.18.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersDistortsCurve Bend….

5.18.3. Options

Obrázek 17.103. Curve bend filter options

„Curve bend“ filter options

Preview

Náhled zobrazuje změny dříve, než filtr aplikujete stisknutím tlačítka OK.

Preview once

Tímto tlačítkem lze aktualizovat náhled kdykoliv podle potřeby.

Náhled automaticky

With this option, preview is changed in real time. This needs much calculation and may lengthen work. It is particularly evident when using Rotation.

Options
Rotate

Zde lze nastavit úhel aplikace filtru (0-360° proti směru hodinových ručiček). Nula je výchozí nastavení, znamená, že je filtr aplikován ve svislém směru. Je-li nastaveno 90°, je filtr aplikován ve vodorovném směru.

Smoothing, Vyhlazování

Zkreslení může vytvářet zubaté okraje. Aktivace těchto voleb může problém částečně vyřešit.

Work on copy

Je-li aktivní tato volba, vytvoří se nová vrstva nazvaná Curve_bend_dummy_layer_b, která se stane vrstvou aktivní, což umožňuje prohlédnout-si výsledek v plné velikosti ještě před stisknutím tlačítka Budiž.

Upravit křivky

V této mřížce je vodorovná úsečka s uzlem na každém konci, která ve výchozím stavu reprezentuje horní okraj obrázku. Kliknutím na křivku se vytvoří nový uzel, který lze přetahovat a měnit tak tvar křivky. Křivka může obsahovat mnoho uzlů.

You can have only two curves on the grid, one for the so named upper border and the other for the so named lower border. You can activate one of them by checking the Upper or Lower radio button.

If you use the Free Curve Type option, the curve you draw will replace the active curve.

Křivka hranic

There you can select whether the active curve must be applied to the Upper or the Lower border, according to the rotation.

[Výstraha] Výstraha

Remember that the curve border depends on the rotation. For example, with Rotate = 90° the upper curve will actually be applied to the left border.

Typ křivky

With the Smooth, you get automatically a well rounded curve when you drag a node.

The Free option allows you to draw a curve freely. It will replace the active curve.

Tlačítka
Kopírovat

Kopírovat : Zkopíruje aktivní křivku do křivky pro druhý okraj.

Zrcadlit

Zrcadlit : Zkopíruje zrcadlový obraz aktivní křivky do křivky pro druhý okraj.

Prohodit

Swap the Upper and Lower curves.

Reset

Obnovit: Zruší aktivní křivku a obnoví výchozí rovnou úsečku.

Otevřít

Otevřít: Načte křivku ze souboru.

Uložit

Uložit: Uloží křivku do souboru.