11.11. Cartoon (legacy)

11.11.1. Overview

Obrázek 17.218. Example for the Cartoon (legacy) filter

Example for the „Cartoon (legacy)“ filter

Original image

Example for the „Cartoon (legacy)“ filter

Filter Cartoon(legacy) applied


Filtr Komiks vytvoří v aktivní vrstvě či výběru efekt připomínající komiksovou kresbu. Výsledek se podobá kresbě černým fixem, dodatečně vybarvené. Je toho dosaženo ztmavením oblastí, které již jsou výrazně tmavší než jejich okolí.

11.11.2. Activate the filter

You can find this filter in FiltersArtisticCartoon (legacy)….

11.11.3. Options

Obrázek 17.219. Volby filtru Komiks

Volby filtru „Komiks“

Poloměr masky

Tento parametr určuje velikost oblastí, se kterými filtr pracuje. Vysoké hodnoty silné černé čáry a snižují množství detailů v obrázku, činí kresbu celkově hrubší. Nižší hodnoty činí tahy fixem jemnějšími a kresbu detailnější.

Percent black

Tento parametr určuje množství černé barvy přidané do obrázku. Nízké hodnoty činí přechod mezi ztmavenými oblastmi a okolím plynulejší, a čáry samotné tenčí a světlejší. Vysoké hodnoty činí čáry sytější, silnější a ostřeji ohraničené. Je-li parametr nastaven na maximum, není okraj černých oblastí vůbec vyhlazen. Střední hodnoty obvykle dávají nejpřirozenější výsledky.