3.7. Nástroj Štětec

Obrázek 14.76. Nástroj Štětec

Nástroj Štětec

Štětec slouží k malování stop s prolnutým okrajem. Všechny tahy štětcem jsou kresleny aktuální stopou.

3.7.1. Activating the Tool

  • You can call the Paintbrush Tool in the following order, from the image-menu: ToolsPaint ToolsPaintbrush.

  • The Tool can also be called by clicking the tool icon:

  • or by using the P keyboard shortcut.

3.7.2. Key modifiers (Defaults)

Ctrl

Ctrl změní Štětec na Barevnou pipetu.

Shift

Shift přepne štětec do režimu kreslení rovných čar. Podržení klávesy Shift během klikání levým tlačítkem myši vytvoří rovnou čáru. Další klikání vytváří další a další rovné čáry, vždy vycházející z konce čáry předchozí.

3.7.3. Options

Obrázek 14.77. Paintbrush tool options

Paintbrush tool options

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the image menu bar through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view; Incremental
See the Common Paint Tool Options for a description of tool options that apply to many or all paint tools.