7.42. Průnik s výběrem

Příkaz Průnik s výběrem nejprve vytvoří z alfa kanálu aktivní vrstvy výběr. Oblasti s plným krytím jsou úplně vybrány, zcela průhledné oblasti nejsou vybrány vůbec a průsvitné oblasti jsou vybrány částečně. Z takto vytvořeného výběru a ze stávajícího výběru je pak vytvořen průnik: zachovány jsou jen části společné oboum výběrům.

7.42.1. Activate the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerTransparencyIntersect with Selection,

  • or from the pop-up menu which appears when you right-click on the active layer in the Layers Dialog.

7.42.2. Příklad

Obrázek 16.126. Applying Intersect with Selection

Applying „Intersect with Selection“
Applying „Intersect with Selection“

Non-transparent pixels of the active layer have been intersected with the existing rectangular selection.