7.40. Přidat k výběru

Příkaz Přidat k výběru nejprve vytvoří z alfa kanálu aktivní vrstvy výběr. Oblasti s plným krytím jsou úplně vybrány, zcela průhledné oblasti nejsou vybrány vůbec a průsvitné oblasti jsou vybrány částečně. Tento výběr pak přičte ke stávajícího výběru.

The other commands in this group of operations are similar, except that instead of adding to the existing selection with the selection produced from the active layer, they either completely replace the selection with a selection produced from the alpha selection, subtract the alpha selection from the existing selection, or create a selection that is the intersection of the two.

7.40.1. Activate the Command

  • You can access this command from the image menubar through LayerTransparencyAdd to Selection.

7.40.2. Příklad

Obrázek 16.124. Applying Add to Selection

Applying „Add to Selection“
Applying „Add to Selection“

Non-transparent pixels of the active layer have been added to the existing selection.