5.7. Mozaika

5.7.1. Overview

Obrázek 17.70. Applying example for the Mosaic filter

Applying example for the „Mosaic“ filter

Original image

Applying example for the „Mosaic“ filter

Filter Mosaic applied


Tento filtr vytvoří z aktivní vrstvy či výběru mozaiku složenou z mnoha čtverců či jiných mnohoúhelníků.

5.7.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersDistortsMosaic….

5.7.3. Options

Obrázek 17.71. Volby

Volby

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Tile geometry

This option is self-understanding:

Čtverce

Not exactly squares, but 4 edges

Šestiúhelníky

6 edges (hexa = 6)

Octagons

8 edges (octa = 8)

Trojúhelníky

3 edges (tri = 3)

Tile size

Average diameter of each tile (in pixels). Slider and input box allow you to set the size of tile surface (2-1000).

Tile height

Výška dlaždice: Zdánlivá výška dlaždice, vystouplost reliéfu. Určuje šířku osvětleného okraje v pixelech.

Tile neatness

Úpravnost dlaždic: Je-li nastaveno na 1, mají dlaždice stejnou velikost a pravidelné tvary. Je-li hodnota nižší, velikost i tvar dlaždic jsou méně pravidelné.

Tile color variation

Each tile has only one color. So the number of colors is reduced, compared to the original image. Here you can increase the number of colors a little.

Color averaging

Průměrování barev: Pokud tato volba není zaškrtnuta, zůstává uvnitř dlaždic kresba původního obrázku. Pokud zaškrtnuta je, jsou dlaždice vyplněny průměrnou barvou.

Rough tile surface

Nerovný povrch: Tato volba vytváří iluzi hrbolatého povrchu dlaždic.

Allow splitting tiles

Povolit dělení dlaždic: Je-li tato volba aktivní, jsou dlaždice v oblastech s mnoha barvami děleny na půl, čímž se zvýší množství zachovaných detailů.

Tile spacing

Rozestup dlaždic: Určuje šířku spár mezi dlaždicemi.

Joints/Light color

Tiles are lit with the foreground color of the toolbox, and shadow is colored with the background color. Joins have the background color. You can change these colors using the color buttons or the color pickers on the right.

Light direction

By default light comes from the upper left corner (135°). You can change this direction from 0 to 360.

Vyhlazování

Vyhlazování: Snižuje zubatost okrajů.

Random seed

Filter effect is done at random. You can change seed.