3.6. Selektivní Gaussovo rozostření

3.6.1. Overview

Obrázek 17.20. The Selective Gaussian Blur filter

The Selective Gaussian Blur filter

Původní obrázek

The Selective Gaussian Blur filter

Blur applied


Tento filtr naleznete v nabídce Obrázek>Filtry/Rozostření/Selektivní Gaussovo rozostření

3.6.2. Activate the filter

You can find this filter in the image menu under FiltersBlurSelective Gaussian Blur…

3.6.3. Options

Obrázek 17.21. Selective Gaussian filter parameters settings

„Selective Gaussian“ filter parameters settings

Presets, Preview, Split view

These options are common to GEGL-based filters. Please refer to 2 – „Common Features“.

Aux. input

If there is another image on screen, you can select it as auxiliary input.

Poloměr rozostření

Zde můžete nastavit intenzitu rozostření v pixelech.

Max. delta

Zde můžete nastavit maximální rozdíl (0-255) mezi pixelem a jeho okolím. Je-li rozdíl vyšší než tato delta, nebude pixel rozostřen.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.