14.13. Difrakční obrazce

14.13.1. Overview

Obrázek 17.353. Two examples of diffraction patterns

Two examples of diffraction patterns
Two examples of diffraction patterns

Tento filtr vytváří difrakční a interferenční obrazce. Lze nastavit frekvenci, obrysy a ostrost hran pro každý z RGB kanálů. Lze rovněž nastavit jas, rozptylování a polarizaci. Náhled není automatický, pro každou aktualizaci náhledu je nutné stisknout tlačítko. Na pomalejších počítačů může totiž být aktualizace náhledu zdlouhavá.

Tento filtr je velmi užitečný při tvorbě složitých textur. Velice se hodí pro psychedelické textury připomínající batiku, nebo pro imitaci textur vitráží, například oken svatyň.

Zdá se, že tento zásuvný modul simuluje fyzikální jevy při průchodu světla mřížkou. Bohužel se jeho autoři nikdy o principech jeho funkce nezmínili ani nevysvětlili, co jednotlivé parametry znamenají. Proto je nejlépe prostě si vše vyzkoušet a s parametry si hrát. Koneckonců, téměř každé nastavení vytváří zajímavé výsledky.

14.13.2. Activating the filter

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderPatternDiffraction Patterns….

14.13.3. Options

Obrázek 17.354. Diffraction Patterns filter options

„Diffraction Patterns“ filter options

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.