4.3. Odstranit prokládání

4.3.1. Overview

Obrázky zachycené videokartami, zvláště při záznamu rychlého pohybu, mohou vypadat rozmazaně a pruhované. Je to zapříčiněno principem funkce kamery. Ty nenahrávají 25 obrázků za sekundu, ale 50, s polovičním vertikálním rozlišením. V každém filmovém políčku jsou tedy dva obrázky. První řádek prvního obrázku je následovaný prvním řádkem druhého obrázku, za kterým následuje druhý řádek prvního obrázku… atd. Proto, pokud se mezi zachycením obou obrázků odehrál významný pohyb, vypadají objekty jako rozložené do proužků.

Filtr Odstranění prokládání zachová pouze jeden z obou obrázků a chybějící řádky doplní postupným přechodem mezi sousedními řádky. Výsledný obrázek bude lehce rozmazaný, lze jej však dále vylepšit pomocí dalších filtrů.

You can find interlaced images at [WKPD-DEINTERLACE].

4.3.2. Activating the filter

You can find this filter through FiltersEnhanceDeinterlace….

4.3.3. Options

Obrázek 17.31. Deinterlace filter options

Deinterlace filter options

Preview

If checked, parameter setting results are interactively displayed in preview.

Keep odd fields, Keep even fields

One of them may render a better result. You must try both.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.3.4. Příklad

Obrázek 17.32. Simple applying example for the Deinterlace filter

Simple applying example for the Deinterlace filter

Top: even lines pixels are shifted by one pixel to the right. Bottom: one line is missing. These images are zoomed to show pixels.

Simple applying example for the Deinterlace filter

Keep even fields checked. Top: odd lines have been shifted to the right, to align themselves with the even lines. Bottom: the empty line has been filled with red.

Simple applying example for the Deinterlace filter

Keep odd fields checked. Top: even lines have been shifted to the left, to align themselves with the odd lines. Bottom: the empty line persists, but joins up and down through a gradient.