11.4. Kubismus

11.4.1. Overview

Obrázek 17.195. Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Kubismus

Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Kubismus

Original image

Stejný obrázek před a po aplikaci filtru Kubismus

Filter Cubism applied


Filtr Kubismus upraví obrázek tak, že vypadá, jako by byl poskládán ze čtverců průsvitného papíru.

[Tip] Tip

Pokud pro vás nejsou možnosti nastavení tohoto filtru dostačující, vyzkoušejte flexibilnější filtr GIMPressionista.

11.4.2. Activate the filter

You can find this filter through FiltersArtisticCubism…

11.4.3. Options

Obrázek 17.196. Volby filtru Kubismus

Volby filtru „Kubismus“

Presets, Preview, Split view
[Poznámka] Poznámka

These options are described in 2 – „Common Features“.

Tile size

Tato proměnná určuje velikost čtverců (v pixelech), ze kterých se bude výsledný obrázek skládat.

Tile saturation

Tato proměnná určuje intenzitu barev čtverců. Čím nižší intenzita, tím průsvitnější čtverce. Vysoká hodnota zapříčiní intenzivně zbarvené čtverce, skrze které neprosvítají čtverce níže umístěné. Nižší hodnota způsobí prosvítání níže umístěných čtverců a prolínání barev. Pokud je sytost dlaždic nulová, je celá vrstva vyplněna jednolitou černou barvou (nebo barvou pozadí, je-li zaškrtnuta volba Použít barvu pozadí).

Use background color

Je-li tato volba zaškrtnuta, použije filtr jako podklad místo černé barvy barvu pozadí, nastavenou v Panelu nástrojů. Není-li zaškrtnuta, je použita černá barva.

Obrázek 17.197. Example illustrating the action of the Use BackGround color option

Example illustrating the action of the „Use BackGround color“ option

The original image and the color area of Toolbox. BG color is blue.


Obrázek 17.198. The option is not checked

The option is not checked

The option is not checked. On the left is no Alpha: background is black. On the right is Alpha: background is transparent black.


Obrázek 17.199. The option is checked

The option is checked

The option is checked. On the left, no Alpha: background is blue. On the right, with an Alpha channel, background is transparent blue.


Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

[Tip] Tip

If you are using this to generate background images for web pages and the like, work with a small range of colors painted randomly on a small square. Then apply the Cubism filter with the desired settings. As a last step, try Tile Seamless to adjust the image so it will tile seamlessly in your background.