2.11. Revert

Volba "Navrátit..." způsobí, že je obrázek znovu nahrán z disku, takže vypadá přesně tak, jak byl naposledy uložen - kromě případu, kdy byl obrázek v době od posledního uložení přepsán jinou aplikací než GIMP - bude tedy nahrán nový obsah. Z technických důvodů GIMP při navracení původního obsahu uzavře stávající okno a obrázek znovu otevře. Proto se nelze dále vracet v historii úprav a její obsah je smazán. Při vyvolání funkce "Navrátit" se GIMP pokouší zabránit ztrátě dat požadavkem potvrzení, zdali opravdu chcete navrátit původní obrázek.

[Varování] Varování

When GIMP reverts a file, it actually closes the existing image and creates a new image. Because of this, reverting an image is not undoable, and causes the undo history of the image to be lost. GIMP tries to protect you from losing your work in this way by asking you to confirm that you really want to revert the image.

2.11.1. Aktivace dialogu

  • You can access this command from the image menubar through FileRevert. There is no default keyboard shortcut.