3.16. Vyplnit barvou pozadí

Příkaz Vyplnit barvou pozadí způsobí vyplnění výběru barvou pozadí, která je nastavena v indikační oblasti Panelu nástrojů (barva pozadí je zobrazena i přímo v položce nabídky). V částečně vybraných oblastech je barvy pozadí aplikováno méně, takže prosvítá původní obsah.

[Poznámka] Poznámka

Please note that if the image has no selection, the whole active layer is filled.

3.16.1. Activate the Command

  • You can access this command from the image menubar through EditFill with BG Color,

  • nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+..

[Poznámka] Poznámka

You can also fill a selection by click-and-dragging from the Toolbox background color.