9.7. Erosiona

9.7.1. Panoràmica

Figura 17.182. Exemple d'aplicació del filtre Erosiona

Exemple d'aplicació del filtre Erosiona

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Erosiona

Aplicació del filtre «Erosiona»


Aquest filtre amplia i realça les zones fosques de la capa activa o selecció.

Per cada píxel de la imatge, alinea el valor (lluminositat) del píxel en el valor més baix (el més fosc) dels 8 píxels del voltant (matriu 3x3). Així, s'afegeix un píxel fosc al costat de les àrees fosques. Un píxel aïllat en un fons més clar es transformarà en un «píxel» gros, de 9 píxels que crearà soroll a la imatge.

En aquesta imatge, el píxel estudiat té una vora vermella i la matriu estudiada té la vora verda. Hauria de quedar clar com funciona el procés per a obtenir un bloc de 3x3 píxels: quan el píxel «I» és dins la vora verda, el píxel estudiat es torna negre.

Una àrea fosca més gran es dilatarà en un píxel en totes les direccions:

El filtre s'ha aplicat 2 cops.

En les imatges més complexes, les àrees fosques s'amplien i es reforcen, amb un efecte de pixelació irregular. Aquí, el filtre es va aplicar 3 vegades:

Per descomptat, si el fons és més fosc que el primer pla, cobrirà tota la imatge.

9.7.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresGenèricErosiona.

9.7.3. Exemples

Figura 17.183. Erosiona el text

Erosiona el text