5.2. Eksempel

Figur 3.53. Eksempel I

Eksempel I

Vel «Bruk farge frå fargeovergang».

Eksempel I

Vel kloneverktøyet og set kjelda til mønsteret «Maple Leaves»


Figur 3.54. Eksempel II

Eksempel II

Lag eit rutenett med menyvalet FilterTeikneMønsterelementRutenett. Teikna ei linje med utgnidingsvertøyet med ein litt større pensel.

Eksempel II

Bruk deretter menyvalet FilterTeikneSkyerPlasma for å lage plasmaskya. Teikna ei linje med viskeleret med ein firkanta pensel.


Figur 3.55. Eksempel III

Eksempel III

Marker eit rektangel med rektangelverktøyet og fyll utvalet med ein lys blåfarge. Bruk deretter verktøyet avskygging/etterbelys sett til avskygging og teikna langs øvre og venstre side med ein høveleg pensel. Teikna deretter langs høgre og nedre side met verktøyet sett til etterbelys.