3.2. Eigenskapar for snarmaska

To av eigenskapane i snarmaske kan du endre ved å høgreklikka på snarmaskeknappen.