2.3. Råd og vink

Ein vanleg feil når du arbeider med Script-Fu er å tru at det er noko gale med skriptet fordi du ikkje ser nokre forandringar i biletet etter å ha trykt på «OK»-knappen. Den mest sannsynlege forklaringa er at det ikkje er noko gale med skriptet.