2. Τι νέο υπάρχει στο GIMP 2.8;

Το GIMP 2.8 είναι μια άλλη σημαντική έκδοση από πλευράς ανάπτυξης, περισσότερο από το 2.6. Χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη αλλαγή στη διεπαφή χρήστη αντιμετωπίζοντας ένα από τα πιο συχνά παράπονα: την έλλειψη κατάστασης μοναδικού παραθύρου. Επιπλέον, η προσπάθεια ενσωμάτωσης της βιβλιοθήκης GEGL προχώρησε ένα βήμα μπροστά, φτάνοντας σε περισσότερο από το 90% του πυρήνα του GIMP, ένα νέο ισχυρό εργαλείο μετασχηματισμού, ομάδες στρώσεων, νέες κοινές επιλογές, νέα πινέλα, βελτιωμένο εργαλείο κειμένου κ.α.

Διεπαφή χρήστη

Νέα κατάσταση μοναδικού παραθύρου

Με αυτό το νέο χαρακτηριστικό θα είναι δυνατό να δουλέψετε με όλους τους διαλόγους του GIMP μέσα σε ένα μεγάλο παράθυρο, συνήθως με τις εικόνες κεντραρισμένες εσωτερικά. Όχι πια επιπλέοντα φατνώματα ή εργαλειοθήκες, αλλά οι διάλογοι μπορούν να τακτοποιηθούν μες το μοναδικό παράθυρο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί οποτεδήποτε, ακόμα και κατά την εργασία και η επιλογή θα διατηρείται στις συνεδρίες.

Σχήμα 1.1. Η νέα εμφάνιση της κατάστασης μοναδικού παραθύρου

Η νέα εμφάνιση της κατάστασης μοναδικού παραθύρου

Νέα ροή εργασίας αποθήκευσης αρχείου

Τώρα η αποθήκευση και αποθήκευση ως δουλεύουν μόνο με μορφές xcf. Εάν θέλετε να εξάγετε μια εικόνα σε άλλη μορφή, ας πούμε jpg ή png, πρέπει να την εξάγετε ρητά. Αυτό βελτιώνει τη ροή εργασίας και επιτρέπει την απλή αντικατάσταση του αρχικού αρχείου ή εξαγωγή σε ποικίλες άλλες μορφές.

Σχήμα 1.2. Η νέα ροή εργασίας εικόνας

Η νέα ροή εργασίας εικόνας

Νέα γραμμή εικόνας

Μια νέα χρήσιμη γραμμή εικόνας έρχεται με την κατάσταση μοναδικού παραθύρου που επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εικόνων μέσω της γραμμής καρτελών με μια μικρογραφία των εικόνων.

Σχήμα 1.3. Η νέα γραμμή εικόνας

Η νέα γραμμή εικόνας

Νέες επιλογές διάταξης

Το GIMP θα κάνει τους χρήστες που δουλεύουν με δύο οθόνες (μία για διαλόγους, την άλλη για εικόνες) ευτυχισμένους: τώρα είναι δυνατή η τακτοποίηση των διαλόγων του ενός πάνω από τον άλλο, σε καρτέλες και σε στήλες.

Σχήμα 1.4. Προσαρτήσεις πολλαπλής στήλης

Προσαρτήσεις πολλαπλής στήλης

Νέες ετικέτες πόρων

Στο GIMP πινέλα, διαβαθμίσεις, μοτίβα και παλέτες μπορούν να φιλτραριστούν και να αναζητηθούν μέσω ετικετών. Οι ετικέτες είναι κείμενα που ο χρήστης μπορεί να αποδώσει στις πηγές. Με τις ετικέτες ο χρήστης μπορεί εύκολα να βρει τις πηγές μέσω ενός πλαισίου κειμένου εισόδου. Οι ετικέτες μπορούν να αποδοθούν χειροκίνητα από το χρήστη με το ίδιο πλαίσιο εισόδου που χρησιμοποιείται για τις ετικέτες αναζήτησης, ή μπορούν να πάρουν ετικέτα αυτόματα χρησιμοποιώντας το όνομα καταλόγου των εισαγόμενων στοιχείων.

Σχήμα 1.5. Ετικέτες πηγής

Ετικέτες πηγής

Απλά μαθηματικά στις εισόδους μεγέθους

Βελτιώσεις έγιναν επίσης στην εφαρμογή εισόδου μεγέθους, που χρησιμεύει για την εισαγωγή των περισσοτέρων παραμέτρων των x, y, πλάτους και ύψους. Για παράδειγμα, στο διάλογο κλιμάκωσης είναι τώρα δυνατή η εγγραφή “50%” στο πεδίο πλάτους για κλιμάκωση της εικόνας στο 50% του πλάτους. Εκφράσεις όπως “30in + 40px” και “4 * 5.4in” δουλεύουν, επίσης.

Σχήμα 1.6. Καταχωρίσεις μαθηματικών μεγεθών

Καταχωρίσεις μαθηματικών μεγεθών

Μικρότερες αλλαγές
 • Η νέα επιλογή “κλείδωμα εικονοστοιχείων” στο διάλογο στρώσεων μπορεί να αποφύγει ανεπιθύμητο βάψιμο σε μια στρώση όταν δουλεύετε με πολλές στρώσεις.

  Σχήμα 1.7. Η νέα επιλογή κλείδωμα εικονοστοιχείων

  Η νέα επιλογή κλείδωμα εικονοστοιχείων

 • Τώρα είναι δυνατή η μετακίνηση μεταξύ εικόνων σε κατάσταση μοναδικού και πολλαπλών παραθύρων χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις Ctrl+PageUp/PageDown ή Alt+αριθμός.

 • Προσθήκη υποστήριξης για F2 για μετονομασία στοιχείων σε λίστες.

 • Μπορείτε τώρα με Alt+κλικ σε στρώσεις στο διάλογο στρώσεων να δημιουργήσετε επιλογή από τη στρώση. Προσθήκη, αφαίρεση και τομή τροποποιητικών πλήκτρων κλικ, Shift και Ctrl+Shift δουλεύουν επίσης. Αυτό διευκολύνει τη σύνθεση περιεχομένων στρώσης με βάση τα περιεχόμενα άλλων στρώσεων, χωρίς παρακάμψεις.

 • Αφού οι συντομεύσεις πληκτρολογίου Ctrl+E και Ctrl+Shift+E έχουν ανακατευθυνθεί στους μηχανισμούς εξαγωγής εικόνας, νέες συντομεύσεις πληκτρολογίου ορίστηκαν για “Αναδίπλωση συρρίκνωσης” και “Προσαρμογή εικόνας σε παράθυρο”, δηλαδή Ctrl+J και Ctrl+Shift+J αντίστοιχα.

 • Προστέθηκε το στοιχείο μενού στα παράθυρααπόκρυψη προσαρτήσεων που κάνει ότι το “Tab” και εμφανίζει επίσης την κατάστασή του, που είναι τώρα σταθερό στις συνεδρίες, επίσης.

 • Οι καταστάσεις στρώσης αναδιατάχθηκαν σε πιο λογικές και χρήσιμες ομάδες με βάση το αποτέλεσμα που έχουν στις στρώσεις. Οι καταστάσεις στρώσης που κάνουν το σύνολο πιο φωτεινό είναι σε μια ομάδα, οι καταστάσεις στρώσης που κάνουν τη στρώση πιο σκοτεινή σε άλλη ομάδα κ.ο.κ.

 • Σε κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, μπορείτε τώρα να κλείσετε την εργαλειοθήκη χωρίς να εγκαταλείψετε το GIMP.

 • Επιτρέπεται η σύνδεση ελεύθερων λειτουργιών με επιπλέον κουπιά του ποντικιού.

 • Τώρα είναι δυνατή η αλλαγή της γλώσσας της εφαρμογής άμεσα από το μενού προτιμήσεων.

Εργαλεία, φίλτρα και πρόσθετα

Ένα νέο εργαλείο: μετασχηματισμός κλωβού

Με αυτό το νέο εργαλείο είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένης κάμψης μιας επιλογής με απλή μετακίνηση των σημείων ελέγχου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός σπουδαστή μας από το καλοκαίρι Google του κώδικα 2010.

Σχήμα 1.8. Μετασχηματισμός κλωβού

Μετασχηματισμός κλωβού

Βελτιωμένο εργαλείο κειμένου

Το εργαλείο κειμένου βελτιώθηκε για υποστήριξη εγγραφής κειμένου καμβά και κάνει δυνατή την αλλαγή των γνωρισμάτων μοναδικού χαρακτήρα.

Σχήμα 1.9. Βελτιωμένο εργαλείο κειμένου

Βελτιωμένο εργαλείο κειμένου

Νέες ομάδες στρώσεων

Τώρα είναι δυνατή η ομαδοποίηση συνόλου στρώσεων και συμπεριφορά τους ως ενότητα. Είναι δυνατή η εναλλαγή ομάδας ενεργή ή ανενεργή και στη μετακίνηση της ομάδας στο διάλογο στρώσεων. Είναι εύκολη η προσθήκη/αφαίρεση υπαρχουσών στρώσεων σε ομάδα ή η δημιουργία/διαγραφή στρώσης μέσα στην ομάδα και είναι ακόμα δυνατή η δημιουργία εμφωλευμένων ομάδων από ομάδες. Σε μια ομάδα είναι δυνατή η εφαρμογή κατάστασης στρώσης όπως ήταν με απλή στρώση. Όλα αυτά βελτίωσαν πολύ τη ροή εργασίας με σύνθετες πολυστρωματικές εικόνες διευκολύνοντας τη διαχείρισή τους.

Σχήμα 1.10. Νέες ομάδες στρώσεων

Νέες ομάδες στρώσεων

Περιστροφή πινέλων

Τα πινέλα μπορούν τώρα να περιστραφούν κατά βούληση, ενεργώντας στην επιλογή πινέλου “γωνία”.

Σχήμα 1.11. Περιστροφή πινέλων

Περιστροφή πινέλων

Μικρότερες αλλαγές
 • Το προεπιλεγμένο χρώμα γρήγορης μάσκας είναι τώρα ρυθμίσιμο.

 • Η κατάσταση RTL (γραφή από δεξιά προς αριστερά) βελτιώθηκε στο εργαλείο κειμένου.

 • Επιτρέπεται ο ορισμός της γλώσσας γραφής στο εργαλείο κειμένου. Αυτό βοηθά στην επιλογή της κατάλληλης γραμματοσειράς, ή των κατάλληλων γλυφών για την επιλεγμένη γλώσσα.

 • Προσθήκη προαιρετικών διαγώνιων οδηγών στο εργαλείο περικοπής.

 • Προσθήκη επικάλυψης οδηγού περικοπής του “κανόνα των πέμπτων”.

 • Υλοποίηση εξαγωγής PDF με βάση το Cairo. Αν και είναι κάπως απλοϊκός ο εξαγωγέας αποθηκεύει κείμενο, ενσωματώνει γραμματοσειρές στο τελικό αρχείο PDF και προσπαθεί να μετατρέψει τις ψηφιογραφίες σε διανυσματικά αντικείμενα.

 • Βελτιώθηκαν οι δυναμικές πινέλων.

 • Προσθήκη πρόσθετου για φόρτωση εικόνων JPEG2000.

 • Προσθήκη πρόσθετων για υποστήριξη εισαγωγής και εξαγωγής δρομέα ποντικιού X11.

 • Προσθήκη βασικής υποστήριξης εισαγωγής και εξαγωγής OpenRaster (.ora).

 • Προσθήκη υποστήριξης RGB565 για το πρόσθετο csource.

 • Προστέθηκε μια νέα εντολή “δημιουργίας” που επιτρέπει τη φόρτωση μιας ιστοσελίδας άμεσα στο GIMP χρησιμοποιώντας Webkit.

Τα αφανή

GEGL

Η μεταφορά του πυρήνα του GIMP προς τη νέα υψηλού βάθους δυαδικών και μη καταστροφικής επεξεργασίας βιβλιοθήκη GEGL [GEGL] έκανε μεγάλα βήματα και τώρα πάνω από το 90% της εργασίας έχει ήδη τελειώσει.

Πέρα από τη μεταφορά χρωματικών λειτουργιών στο GEGL, ένα εργαλείο πειραματικής λειτουργίας το GEGL προστέθηκε που βρίσκεται στο μενού εργαλείων. Ενεργοποιεί την εφαρμογή λειτουργιών του GEGL σε μια εικόνα και δίνει προεπισκοπήσεις στον καμβά των αποτελεσμάτων. Το παρακάτω στιγμιότυπο το δείχνει για μια θόλωση Γκάους.

Σχήμα 1.12. Λειτουργία GEGL

Λειτουργία GEGL

Μεταφορά Cairo

Ξεκινώντας με την έκδοση του GIMP 2.6, όλα τα εργαλεία απόδοσης στον καμβά μεταφέρθηκαν τώρα στο [CAIRO]. Παρέχει ομαλά γραφικά και βελτιώνει την εμφάνιση του GIMP. Μερικά πρόσθετα αναβαθμίστηκαν επίσης στο Cairo. Επιπλέον όλα τα εργαλεία τώρα χρησιμοποιούν μια ένδειξη προόδου στον καμβά αντί για ένδειξη στη γραμμή κατάστασης.

Σχήμα 1.13. Ένδειξη προόδου

Ένδειξη προόδου

Διάφορα

Αλλαγές άδειας

Η άδεια του GIMP άλλαξε σε (L)GPLv3+.

Νέο σενάριο API
 • Πολλά API του GIMP ανακατασκευάστηκαν για απλοποίηση της ανάπτυξης νέων σεναρίων.

 • Για παραπέρα βελτιώσεις των ικανοτήτων του σεναρίων, έγιναν αλλαγές στο API για υποστήριξη ομάδων στρώσεων.

Συμβατότητα προς τα πίσω

Για να επιτραπεί η μετάβαση από τις παλιές προεπιλογές εργαλείων του συστήματος στις νέες, υπάρχει ένα σενάριο Python φορτώσιμο από τον τόπο βίκι του GIMP. Όμως, οι παλιές προεπιλογές εργαλείων δεν είναι 100% μετατρέψιμες στις νέες προεπιλογές εργαλείων. Για παράδειγμα, η κλιμάκωση πινέλου από το 2.6 δεν μπορεί να μετατραπεί σε μέγεθος πινέλου στο 2.8.

Γνωστά προβλήματα

Η εργασία με γραφικά πινακίδων μπορεί να είναι προβληματική λόγω της χρησιμοποιούμενης βιβλιοθήκης GTK+2. Εάν συμβαίνει αυτό είτε χρησιμοποιήστε την παλιότερη έκδοση 2.6 ή περιμένετε την επερχόμενη έκδοση 3.0 για πλήρη υποστήριξη του GTK+3.