15.8. Afspilning

15.8.1. Overblik

Dette udvidelsesmodul lader dig afspille en animation fra et flerlagsbillede (som kan gemmes i GIF-, MNG- eller endog XCF-formatet), så du kan teste animationen.

15.8.2. Aktiver filteret

You can find this filter through FiltersAnimationPlayback…

15.8.3. Indstillinger

Figur 17.368. Indstillinger for filteret Afspilning

Indstillinger for filteret Afspilning

Denne dialog har:

Forhåndsvisning

Denne forhåndsvisning af animationen passer automatisk til billedstørrelsen. Nummeret for det viste billede vises nedenfor forhåndsvisningen.

Knapper

Tre knapper er tilgængelige:

Afspil/stop

Afspil/stop for at afspille eller stoppe animationen.

Spol tilbage

Spol tilbage for at genstarte animationen fra starten.

Trin

Trin for at afspille animationen trin for trin.