Navn

Værktøjer — Key reference for the Tools menu

Værktøjer

Værktøjer

R

Rect Select

E

Ellipsemarkering

F

Fri markering

Z

Udflydende markering

Shift + O

Select By Color

I

Saks

B

Baner

O

Farvevælger

M

Flyt

Shift + C

Crop and Resize

Shift + R

Rotér

Shift + T

Skalér

Shift + S

Trapezér

Shift + P

Perspektiv

Shift + F

Vend

T

Tekst

Shift + B

Spandudfyld

L

Blanding

N

Blyant

P

Malerpensel

Shift + E

Viskelæder

A

Sprøjtepensel

K

Blæk

C

Kloning

Shift + U

Blur/Sharpen

S

Udtvær

Shift + D

Lysne/brænde

[Bemærk] Bemærk

Click on a tool icon to open its Tool Options dialog.

Kontekst

X

Swap Colors

D

Default Colors

[Bemærk] Bemærk

Click on the colors to change the colors.