Del I. Getting Started

Indholdsfortegnelse

1. Introduction
1. Welcome to GIMP
1.1. Authors
1.2. The GIMP Help system
1.3. Features and Capabilities
2. What's New in GIMP 2.8?
2. Fire up the GIMP
1. Running GIMP
1.1. Known Platforms
1.2. Language
1.3. Command Line Arguments
2. Starting GIMP the first time
2.1. Finally . . .
3. First Steps with Wilber
1. Basic Concepts
2. Main Windows
2.1. The Toolbox
2.2. Image Window
2.3. Dialogs and Docking
3. Undoing
3.1. Things That Cannot be Undone
4. Almindelige opgaver
4.1. Intention
4.2. Ændr billedstørrelsen for skærmen
4.3. Ændr billedstørrelsen for udskrivning
4.4. Komprimering af billeder
4.5. Beskær et billede
4.6. Find information om dit billede
4.7. Skift tilstanden
4.8. Vend et billede
4.9. Rotér et billede
4.10. Separere et objekt from dets baggrund
5. Sådan tegnes rette linjer
5.1. Intention
5.2. Eksempler
4. Getting Unstuck
1. Getting Unstuck
1.1. Stuck!
1.2. Common Causes of GIMP Non-Responsiveness