13.21. Dissenyador d'esferes

13.21.1. Overview

Figura 17.339. La mateixa imatge abans i després de l'aplicació del filtre Dissenyador d'esferes.

La mateixa imatge abans i després de l'aplicació del filtre Dissenyador d'esferes.

Imatge original

La mateixa imatge abans i després de l'aplicació del filtre Dissenyador d'esferes.

Filtre Dissenyador d'esferes aplicat


Aquest filtre crea una esfera tridimensional amb diferents textures que reemplaça la imatga original.

13.21.2. Activació del dissenyador d'esferes

You can find this filter through FiltersRenderSphere Designer….

13.21.3. Opcions

Figura 17.340. Configuració del filtre Dissenyador d'esferes

Configuració del filtre Dissenyador d'esferes

Previsualitza

All your setting changes will appear in the Preview without affecting the image until you click on OK. Note that the preview displays the whole image, even if the final result will concern a selection. Click the button Update Preview to see the result of the current settings.

Textures

Llista de les textures que s'aplicaran a l'esfera. Aquestes textures s'aplicaran segons l'ordre en què estan llistades. Cada element mostra el tipus i el nom de la textura.

Nou

Crea una nova textura i l'afegeix al final de la llista. El nom i les característiques de la textura nova són els que es mostren a l'àrea Propietats de la textura, però podeu canviar-los modificant els valors d'aquesta àrea, tenint en compte que heu de tenir seleccionada la textura nova.

Duplica

Copia la textura seleccionada i afegeix la còpia al final de la llista.

Suprimeix

Elimina de la llista la textura seleccionada

Obre, Desa

Permet desar la configuració actual, o bé carregar-ne una desada prèviament.

Propietats

Tipus

Determina el tipus d'acció sobre l'esfera.

Textura

Cobreix l'esfera amb un patró específic

Eleva

Dóna una mica de relleu a la textura.

Llum

Us permet triar els paràmetres de la brillantor de la llum sobre l'esfera.

Textura

Determina el patró utilitzat pel tipus de textura. Si la textura s'aplica a una llum, llavors la llum estarà distorsionada per la textura com si travessés aquesta textura abans de projectar-se sobre l'esfera. Si la textura s'aplica sobre ella mateixa, llavors s'aplicarà directament a l'esfera. Hi ha diverses opcions disponibles.

Colors

Us permet triar els dos colors que s'utilitzaran per la textura. Si premeu el botó de qualsevol dels dos colors us apareixerà un diàleg de selecció de color.

Escala

Determina la mida dels diferents elements que formen la textura. Per exemple, per la textura Tauler d'escacs aquest paràmetre determina la mida dels quadrats blancs i negres. El rang d'aquest valor va de 0 a 10.

Turbulència

Determina el grau de distorsió de la textura abans d'aplicar-la a l'esfera. El rang d'aquest valor va de 0 a 10. Amb valors iguals o inferiors a 1,0 encara podreu distingir les textures sense distorsió, a partir d'aquest valor la textura gradualment es distorsionarà convertint-se simplement en soroll.

Quantitat

Determina el grau d'influència que la textura tindrà en el resultat final. El rang de valors va 0 a 1. Amb el valor 0 la textura no afectarà el resultat final.

Exponent

Aquesta opció utilitzada amb la textura de Fusta dóna un aspecte de persiana veneciana, més o menys oberta.

Transformacions

Escala X, Escala Y, Escala Z

Determina el grau d'expansió o de compressió de la textura sobre l'esfera en les tres direccions. El rang de valors és de 0 a 10.

Rotació en X, Rotació en Y, Rotació en Z

Determina la quantitat de gir de la textura al voltant de l'esfera en els tres eixos. El rang de valors va de 0 a 360.

Posició X, Posició Y, Posició

Determina la posició de la textura en relació a l'esfera. Quan es tracta d'una Llum, aquest paràmetre refereix a la posició des de la qual els focus de llum il·luminen l'esfera.

El botó Recupera estableix tots els paràmetres als seus valors per defecte.