13.5. Soroll sòlid

13.5.1. Overview

Figura 17.286. Exemple de soroll sòlid turbulent

Exemple de soroll sòlid turbulent

Filtre Soroll sòlid aplicat


Solid Noise is a great texture maker. Note that this noise is always gray, even if you applied it to a very colorful image (it doesn't matter what the original image looks like -- this filter completely overwrites any existing background in the layer it is applied to). This is also a good tool to create displacement maps for the Warp plug-in or for the Bump Map plug-in. With the "turbulence" setting active, the results look quite a bit like real clouds.

13.5.2. Activació del filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderCloudsSolid noise….

13.5.3. Opcions

Figura 17.287. Opcions del filtre Soroll sòlid

Opcions del filtre Soroll sòlid

Previsualitza

If checked, parameter setting results are interactively displayed in preview.

Llavor aleatòria

This option controls random behaviour of the filter. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing New Seed button.

Quan l'opció Aleatoritza està seleccionada la llavor aleaòria no pot entrar-se manualment, aquesta es generarà de forma aleatòria cada vegada que s'executi el filtre. Si l'opció no està activada, el filtre recordarà la darrera llavor aleatòria que vau utilitzar.

Turbulent

Si marqueu aquesta opció obtindreu efectes molt interessants, quelcom molt similar a l'oli dins l'aigua, o als núvols de fum, o als teixits vius, o bé a una taca de Rorschach.

Detail

Aquest control augmenta el nivell de detall a la textura de soroll sòlid. El valor més alt dóna el nivell de detall més gran, el soroll sembla que estigui fet d'esprai o de petites partícules, i crea una sensació de duresa. Un valor baix crea una textura més suau i nuvolosa.

En mosaic

Si marqueu Mosaic obtindreu un soroll que podreu utilitzar com a rajoles. Per exemple, podreu utilitzar-lo com a fons d'una pàgina HTML i les vores de les rajoles s'uniran a la perfecció.

X size, Y size

Aquests lliscadors controlen la mida i la proporció de les formes del soroll en les direccions X (horitzontal) i Y (vertical). El rang va de 0,1 a 16,0.