13.15. Sinus

13.15.1. Overview

Figura 17.318. Exemple d'aplicació del filtre sinus

Exemple d'aplicació del filtre sinus

Filtre Sinus aplicat


You can find this filter from the image menu through FiltersRenderPatternSinus….

The Sinus filter lets you make sinusoidally based textures, which look rather like watered silk or maybe plywood. This plug-in works by using two different colors that you can define in the Colors tab. These two colors then create wave patterns based on a sine function.

You can set the X and Y scales, which determine how stretched or packed the texture will be. You can also set the Complexity of the function: a high value creates more interference or repetition in the pattern. An example is shown below.

13.15.2. Opcions

13.15.2.1. Paràmetres

Figura 17.319. Opcions del filtre Sinus (paràmetres)

Opcions del filtre Sinus (paràmetres)

S'estan dibuixant els paràmetres

Escala X, Escala X

A low X/Y value will maximize the horizontal/vertical stretch of the texture, whereas a high value will compress it.

Complexitat

This controls how the two colors interact with each other (the amount of interplay or repetition).

Paràmetres de càlcul

Llavor aleatòria

Aquesta opció controla la conducta d'aleatorietat del filtre. Si la mateixa llavor aleatòria s'utilitza en la mateixa situació, el filtre produirà exactament el mateix resultat. Una llavor aleatòria diferent produirà resultats diferents. La llavor aleatòria pot entrar-se manualment o bé pot generar-se de forma aleatòria si feu clic al botó Nova llavor.

Quan l'opció Aleatoritza està seleccionada la llavor aleaòria no pot entrar-se manualment, aquesta es generarà de forma aleatòria cada vegada que s'executi el filtre. Si l'opció no està activada, el filtre recordarà la darrera llavor aleatòria que vau utilitzar.

Compon un mosaic

Si marqueu aquesta opció obtindreu un patró que podreu utilitzar com a mosaic. Per exemple, podreu utilitzar-lo com a fons d'una pàgina HTML i les vores de les rajoles s'uniran a la perfecció.

_Ideal, Distorsionat

Aquesta opció dóna un control addicional a la interacció entre els dos colors. Distorsionat crea una interferència més distorsionada entre els dos colors que l'opció Ideal.

13.15.2.2. Colors

Figura 17.320. Opcions del filtre Sinus (colors)

Opcions del filtre Sinus (colors)

Colors

Aquí podreu triar quins dos colors voleu utilitzar per crear la vostra textura. Podeu utilitzar Blanc i negre o els colors de Primer pla i fons de la caixa d'eines, o bé podeu escollir-los (Escolliu aquí) amb les icones dels colors.

Canals alfa

Els lliscadors us permeten assignar l'opacitat de cadascun dels colors (si la capa on treballeu no té un canal alfa els lliscadors estaran desactivats).

13.15.2.3. Degradat

Figura 17.321. Opcions del filtre Sinus (degradat)

Opcions del filtre Sinus (degradat)

Degradat

Podeu triar una de les tres funcions per establir les formes de les ones que es produeixen: Lineal, Bilineal i Sinusoïdal.

Exponent

El botó lliscant Exponent controla quin dels dos colors dominarà i en quina proporció. Si fixeu l'exponent a -7,5, el color de l'esquerra dominarà completament l'altre, i si el fixeu a +7,5 passarà completament el contrari. Un valor zero és neutral.