13.13. Laberint

13.13.1. Overview

Figura 17.314. Un exemple de'un Exemple de la composició d'un laberint

Un exemple de'un Exemple de la composició d'un laberint

Filtre Laberint aplicat


Aquest filtre genera un patró amb un laberint aleatori en blanc i negre. El resultat sobreescriu per complet el contingut previ de la capa activa. Se'n mostra un exemple típic al damunt. Sou capaços de trobar la ruta des del centre fins a la vora?

13.13.2. Activació del filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersRenderPatternMaze….

13.13.3. Opcions

Figura 17.315. Opcions del filtre Laberint

Opcions del filtre Laberint

Mida del laberint

Amplada, Alçada

Aquests botons lliscants controlen la quantitat de camins que tindrà el laberint. El valor més petit per l'amplada i l'alçada produirà el màxim de camins que podreu obtenir. El mateix passa si incrementeu el nombre de peces dels camps Peces a l'Amplada i a l'Alçada. El resultat només semblarà realment un laberint si l'amplada i l'alçada són iguals.

Algorisme

Llavor

Podeu especificar una llavor pel generador de nombres aleatoris o bé demanar al programa que la generi per vós. Si necessiteu reproduir exactament el mateix laberint més tard, també podeu fer que el programa ho faci.

Primer en profunditat, Algorisme de Prim

Podeu triar entre aquests dos algoritmes per crear el laberint. Només un informàtic expert pot entendre què els diferencia.

En mosaic

Si voleu utilitzar el laberint en un patró, podeu fer que el laberint sigui la rajola d'un mosaic activant aquesta casella de selecció.