14.2. Mapa d’imatge

La web utilitza amb freqüència imatges anomenades sensibles (o clicables) amb les quals és possible aconseguir diferents efectes quan certes àrees són sol·licitades pel cursor. L'ús més comú és, sens dubte, un enllaç dinàmic a una altra pàgina web quan es fa clic en una d'aquestes zones sensibles. El filtre pot definir fàcilment les àrees sensibles en una imatge. Els programaris de creació de llocs web tenen aquesta característica estàndard. El GIMP també ho pot fer.

14.2.1. Resum

Aquest connector permet definir gràficament totes les àrees que voleu delimitar sobre la imatge. Obté la part rellevant de les etiquetes html que s'han de combinar en el lloc correcte del codi html. Podeu definir algunes accions enllaçades a aquestes àrees.

Aquesta és una eina complexa que no està completament descrita (funciona com els programaris de creació de pàgines web que ofereixen aquesta funció). No obstant, descriurem les funcions més corrents. Si voleu descripcions més completes heu d'anar a Grokking the GIMP amb l'enllaç [GROKKING02].

14.2.2. Activació del filtre

From an image window, you can find this filter through FiltersWebImageMap…

La finestra és petita, però la podeu ampliar. Les àrees principals són:

  • a l'esquerra hi ha icones disposades verticalment, una per assenyalar, tres per cridar eines per generar formes, una per editar les propietats de la zona i una per eliminar una àrea seleccionada. Aquestes funcions es poden activar a través del menú Mapa.

  • a la dreta hi ha l’espai de treball on podeu dibuixar totes les formes que voleu amb eines adequades,

  • a la dreta es mostra una icona vertical; el seu ús és obvi, però una ajuda emergent dóna informació sobre cada funció.

  • més a la dreta es mostra una llista de propietats de les àrees creades. Un clic en un dels elements de la llista, selecciona automàticament la forma corresponent a l’espai de treball.

14.2.3. Opcions

Figura 17.344. Opcions del filtre mapa d'imatge

Opcions del filtre mapa d'imatge

Finestra del mapa d'imatge


14.2.3.1. Barra del menú

La barra del menú s'assembla a la finestra de la imatge, amb algunes entrades diferents:

Fitxer
Desa; Anomena i desa

A diferència d'altres filtres, aquest connector no fa una imatge sinó un fitxer de text. Cal desar el treball en un format text.

[Suggeriment] Suggeriment

Amb VisualitzaFont podeu veure el contingut del fitxer de text.

Obre; Obre recent

Amb el connector podeu obrir el fitxer desat. Les zones definides en el fitxer es carregaran i es sobreposaran a la vostra imatge; si la imatge mostrada no és l'original o no té la mateixa mida, el GIMP preguntarà si la voleu adaptar a l'escala.

Edita
Edita l’espai d'informació

Figura 17.345. Edita l’espai del mapa d'imatge

Edita l’espai del mapa d'imatge

En aquesta finestra de diàleg, podeu canviar la configuració d'una àrea seleccionada. Aquesta finestra també apareix automàticament quan es crea una nova àrea.

Visualitza

Aquest menú ofereix funcions especials:

Llista d'àrees

Podeu amagar o mostra l'àrea selecciona.

Origen

Es poden visualitzar les dades desades o llegir-les des del fitxer.

Color; escala de grisos

Podeu seleccionar el mode imatge i treballar amb una mostra en escala de grisos.

Mapa

Poques vegades utilitzareu aquest menú, s'accedeix a les eines més fàcilment fent clic a les icones de la part esquerra de l'espai de treball.

Fletxa

La fletxa representa l'eina Moure. Quan s'activa l'eina, podeu seleccionar una zona i desplaçar-la.

Amb un polígon, també podeu utilitzar la fletxa per moure un dels punts vermells i deformar-lo. Feu clic dret en un segment entre dos punts vermells per obrir un menú emergent que ofereix diverses opcions: afegir un nou punt, o eliminar-ne fent clic dret.

Rectangle; cercle; polígon

Aquestes eines permeten crear vàries formes. Feu clic a la imatge i arrossegueu el punter fins que la forma té la mida desitjada i torneu a feu clic per obrir l'Editor.

Edita la informació del mapa

Figura 17.346. Edita la informació del mapa d'imatge

Edita la informació del mapa d'imatge

Amb aquest diàleg senzill podeu introduir certs elements que s'han d'escriure en el fitxer de sortida; ja sigui com a comentaris (Autor, Descripció) o com a valors dels atributs de les etiquetes HTML (Nom de la imatge, Títol, URL per defecte).

Eines

Al menú Eines podeu crear guies i quadrícules:

Graella; paràmetres de la graella

Figura 17.347. Opcions de la graella

Opcions de la graella

Podeu activar o desactivar una quadrícula i ajustar-ne la configuració.

Utilitzeu guies GIMP; feu guies

Les línies de la guia es creen a la vora de la imatge però es poden moure al voltant fent clic en els quadres vermells de cada línia, quelcom similar a les línies de guia del GIMP. Utilitzant les guies podeu fer rectangles actius a la imatge.

Crea les guies

Figura 17.348. Opcions de les guies

Opcions de les guies

Les opcions de les guies


En lloc de crear formes geomètriques per seleccionar les regions actives, podeu utilitzar un conjunt de rectangles, cadascun representa una zona activa, feu clic a Crea les guies. Al menú emergent, s'estableix l'amplada i l'alçada dels rectangles, l'espai entre ells, el nombre de files i columnes, i el punt de partida a la part superior esquerra del conjunt. Totes les mesures són en píxels. Si el resultat no us satisfà, ajusteu cada rectangle movent els quadrats vermells, com sempre.

14.2.3.2. Barra d’eines

La majoria de les entrades són dreceres per funcions ja descrites, excepte:

Moure cap endavant; moure cap enrere

Es pot moure una zona d'entrada a la part inferior o a la part superior de la llista de zones.

14.2.3.3. L’Espai de treball

Figura 17.349. L’Espai de treball

L’Espai de treball

A la zona principal de la finestra del mapa d'imatge, al cantó esquerre, hi trobareu l'espai de treball on podreu dibuixar totes les formes que volgueu amb les eines adequades.

Al costat de l'espai de treball hi ha icones disposades verticalment, una per assenyalar, tres per cridar eines de generar formes, una per editar les propietats de la zona i una per eliminar una àrea seleccionada. Aquestes funcions es poden activar a través del menú Mapa.

[Atenció] Atenció

Recordeu que les àrees no s'han de solapar.

14.2.3.4. Espai de selecció

A la dreta hi ha un espai de mostra, amb una llista de propietats de l'espai creat. Un clic en un dels elements de la llista, selecciona automàticament la forma corresponent a l'espai de treball, llavors es pot modificar.

Al costat hi ha un conjunt vertical d'icones; el seu ús és obvi però ho ha una ajuda emergent que dóna una mica d'informació sobre cada funció.

Desafortunadament, el conjunt de símbols per desplaçar la llista amunt o avall no funcionen aquí. Per descomptat, eviteu crear espais superposats si no utilitzeu aquestes funcions.