Nom

Zoom tool — Referència de tecles pel submenú Ampliació

Zoom tool

clic

Amplia

Ctrl + click

Redueix

mouse drag

Zoom into the area