Nom

Visualitza — Referència de tecles pel menú Visualitza.

Visualitza

Finestra

F10

Menú principal

Maj + F10, clic dret

Menú desplegable

F11

Commuta la pantalla completa

Maj + Q

Communta màscara ràpida

Ctrl + W

Tanca la finestra del document

[Nota] Nota

Els menús també poden activar-se amb Alt juntament a la lletra subratllada al nom del menú.

Ampliació

+

Amplia

-

Redueix

1

Zoom 1:1

Ctrl + E

Shrink wrap

[Nota] Nota

Ajusta la finestra a la mida de la imatge.

Regles i guies

mouse drag

Drag off a ruler to create guide

Ctrl + mouse drag

Drag a sample point out of the rulers

Maj + Ctrl + R

Commuta els regles

Maj + Ctrl + T

Commuta les guies

[Nota] Nota

Drag off the horizontal or vertical ruler to create a new guideline. Drag a guideline off the image to delete it.