Nom

Fitxer — Referència de tecles pel menú Fitxer

Fitxer

Ctrl + N

Imatge nova

Ctrl + O

Obre la imatge

Ctrl + Alt + O

Obre la imatge com una capa nova

Ctrl + D

Duplica

Ctrl + 1

Obre la imatge recent núm. 1

Ctrl + 2

Obre la imatge recent núm. 2

Ctrl + 3

Obre la imatge recent núm. 3

Ctrl + 4

Obre la imatge recent núm. 4

Ctrl + 5

Obre la imatge recent núm. 5

Ctrl + 6

Obre la imatge recent núm. 6

Ctrl + 7

Obre la imatge recent núm. 7

Ctrl + 8

Obre la imatge recent núm. 8

Ctrl + 9

Obre la imatge recent núm. 9

Ctrl + 0

Obre la imatge recent núm. 10

Ctrl + S

Desa la imatge

Maj + Ctrl + S

Desa amb un nom nou

Ctrl + Q

Surt