5.3. To-Saturació

L'eina To-Saturació s'utilitza per ajustar els nivells de to, saturació i lluminositat en una gamma de color o a la capa activa.

5.3.1. Activació de l'eina

Podeu arribar a l'eina To-Saturació de dues maneres:

  • In the image-menu through: ToolsColor ToolsHue-Saturation…, or ColorsHue-Saturation…

  • Si feu clic a la icona eina: a la caixa d'eines, cal que hi hagi instal·lades les eines del color a la caixa d'eines. Consulteu Secció 1.7, “Caixa d'eines”.

5.3.2. Opcions

Figura 14.144. Opcions de l'eina To-saturació

Opcions de l'eina To-saturació

Preconfiguracions

Podeu desar els paràmetres del color de la imatge fent clic a Afegiu els paràmetres a preferitsBotó

El botó obre un menú:

Figura 14.145. Menú de les preconfiguracions

Menú de les preconfiguracions

que permet Importar els paràmetres des del fitxer o Exportar-los al fitxer i dóna accés al diàleg de paràmetres desats de la gestió:

Figura 14.146. Gestiona la configuració desada

Gestiona la configuració desada

Seleccioneu el color primari que voleu ajustar

Els tres colors primaris (vermell, verd i blau) es poden triar entre sis i el color que es desitja modificar entre els tres colors complementaris (cian, magenta i groc). Estan ordenats segons el cercle cromàtic. Quan el to augmenta va en sentit antihorari, quan disminueix va en sentit horari. Si feu clic al botó Mestre, els canvis es faran a tots els colors. En el GIMP estàndard el vermell és 0. Tingueu en compte que aquests colors es refereixen a gammes i no als canals del color.

Els canvis de to apareixen a les mostres del color i el resultat és visible en la imatge si l'opció de la

Superposa

Aquest lliscador permet ajustar la quantitat de superposició entre les gammes de colors. Aquest efecte és molt subtil i funciona només en colors molt similars:

Figura 14.147. Exemple de l'opció superposició

Exemple de l'opció superposició

Imatge original. D'esquerra a dreta: un groc vermellós (255; 240, 0); un groc pur (255, 255, 0); un groc verdós (240; 255, 0).

Exemple de l'opció superposició

Superposició = 0. To = 15. Els colors esdevenen (186, 255, 1), (168, 255, 1), (156, 255, 1).

Exemple de l'opció superposició

Superposició = 100. To = 15. Els colors esdevenen (192, 255, 1), (168, 255, 1), (162, 255, 1). A causa de la superposició, el verdós és menys verd i el vermellós és menys vermell.


Ajusteu el color seleccionat
  • To: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un to en el cercle cromàtic (-180, 180).

  • Lluminositat: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un valor (lluminositat): -100, 100.

    [Nota] Nota

    Els canvis de lluminositat afecten la gamma de colors, a continuació afecta la gamma de tons amb les eines de corbes i nivells, que funcionen en els canals del color. Si canvieu la lluminositat del color groc amb el To-Saturació, tots els píxels grocs canviaran. Mentre que la lluminositat dels píxels foscos, clars o mitjos només es podran canviar amb les eines de corbes o nivells.

  • Saturació: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar una saturació: -100, 100.

El botó Color d'inici elimina els canvis del to, lluminositat i saturació del color seleccionat.

Previsualitza

El botó previsualització fa tots els canvis de manera dinàmica, així els canvis es poden veure tot seguit.