16.5. Basisk I

16.5.1. Oversyn

Figur 16.349. Eksempel på bruk av filteret «Basisk I»

Eksempel på bruk av filteret «Basisk I»

Filteret brukt


Dette filteret legg ein fargeovergangseffekt med skygge og bakgrunn til alfalaget i det aktive laget.

[Åtvaring] Åtvaring

Storleiken på biletet blir alltid sett til den same som det aktive laget.

Filteret, som er utvikla frå skriptet «Basisk I» (FilHent innLogoarBasisk I i biletmenyen), teiknar den ønskte teksten over bakgrunnen med ein fargeovergangseffekt og slagskygge:

Script-Fu-skriptet «Basisk I»

Du kan reprodusere effekten ved å bruke blandeverktøyet med desse innstillingane:

  • Modus: Multipliser

  • Fargeovergang: FG til BG (RGB) der forgrunnen er kvit og bakgrunnen svart

  • Forskyving: 20

  • Form: Radial

  • Utjamning: Avkryssa

16.5.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoBasisk I

16.5.3. Innstillingar

Figur 16.350. Innstillingar for filteret «basisk I»

Innstillingar for filteret «basisk I»

Bakgrunnsfarge

Denne fargen blir brukt til å fylle bakgrunnslaget laga av filteret. Forvalet er sett til kvit, men du kan klikke på fargeruta for å velje ein annan farge.

Tekstfarge

Namnet skriv seg frå det originale logoskriptet. I filteret blir denne fargen, som er forvald til blå (6,6,206), brukt for å farge inn alfakanalen før fargeovergangseffekten blir lagt til.