12.9. Små fliser

12.9.1. Oversyn

Figur 16.263. Eksempel på bruk av filteret «små fliser»

Eksempel på bruk av filteret «små fliser»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «små fliser»

Dette filteret formiskar det aktive laget eller utvalet og spreier kopiar av forminskingane ut innføre originalbiletet.

12.9.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKartSmå fliser

12.9.3. Innstillingar

Figur 16.264. Innstillingane for filteret «Små fliser»

Innstillingane for filteret «Små fliser»

Talet på segment

I uttrykket er «n» det talet du vel med glidebrytaren. Talet på fliser blir dette talet multiplisert med seg sjølv. Dersom du vel talet 3, vil dette resultere i 3² = 9 (altså 3 × 3 = 9 fliser) fliser.

Dekkevne

Denne glidebrytaren blir brukt til å setje dekkevna for det ferdige biletet. Valet er bare tilgjengeleg når biletet inneheld alfakanal.

Spegelvend

Flisene kan spegelvendast rundt ein Horisontal og/eller Vertikal akse ved å klikke i dei respektive rutene.

Du kan også bestemme kva fliser som skal spegelvendast:

  • Alle flisene: Her trengst det ingen kommentar.

  • Annakvar flis:Bare odde fliser blir spegelvendte.

  • Ei flis: Her kan du spesifisere ei bestemt flis ved å bruke Rad og Kolonne. Den valde flisa blir markert med ei ramme i førehandsvisinga.