2.6. Pikseliser

2.6.1. Oversyn

Figur 16.16. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

«Pixelize» applied


Dette filteret omformar biletet til store fargeblokker noe liknande slike som blir brukte på fjernsyn for å kamuflera ansiktet til folk som ikkje skal gjenkjennast. Denne effekten er nærare forklart i [BACH04] som «Abraham Lincoln Effekt».

2.6.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterSløringPikseliser

2.6.3. Innstillingar

Figur 16.17. Innstillingane for filteret «Pikseliser«

Innstillingane for filteret «Pikseliser«

Pixel width, Pixel height

Here you can set the desired width and height of the blocks.

By default, width and height are linked, indicated by the chain symbol next to the input boxes. If you want to set width and height separately, click on that chain symbol to unlink them.

Using the unit selection box you can select the unit of measure for height and width.