12.5. Illusjon

12.5.1. Oversyn

Figur 16.250. Illusjon

Illusjon

Originalbiletet

Illusjon

Eksempel på bruk av filteret «Fraktal»


Dette filteret omformar det aktive laget eller det aktive utvalet slik at det ser ut som eit kaleidoskop. Dette blir gjort ved at kopiar av biletet blir meir eller mindre dimma og oppdelte, og deretter spreidde rundt sentrum av biletet.

12.5.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKartIllusjon

12.5.3. Innstillingar

Figur 16.251. Innstillingane for filteret «Illusjon»

Innstillingane for filteret «Illusjon»

Deling

Her bestemmer du kor mange kopiar som skal brukast i biletet, frå -32 til 64. Negative verdiar gjer at kaleidoskpopet blir rotert motsett veg.

Modus

Dette er to måtar å tilordna kopiane til biletet:

Figur 16.252. Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 2 med deling = 4

Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 2 med deling = 4
Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 2 med deling = 4
Frå venstre: Originalbiletet, Modus 1, Modus 2 med deling = 4