6.2. HSV Noise

6.2.1. Oversyn

Figur 16.124. Example of applying the «HSV Noise» filter

Example of applying the «HSV Noise» filter

Originalbiletet

Example of applying the «HSV Noise» filter

Filter «HSV Noise» applied


The HSV Noise filter creates noise in the active layer or selection by using the Hue, Saturation, Value (luminosity) color model.

6.2.2. Aktivering

You can find this filter through FiltersNoiseHSV Noise.

6.2.3. Innstillingar

Figur 16.125. «HSV Noise» filter options

«HSV Noise» filter options

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner forandringane før du legg dei inn i biletet.

Hald

Denne glidebrytaren styrer kor stor del av den opphavlege fargen som skal haldast igjen uforandra. Ein låg verdi vil føre til store fargeforandringar, medan ein høg verdi gir mindre endringar. Skalaen går frå 1 til 8.

Kulør

Denne glidebrytaren forandrar fargen på pikslane i eit tilfeldig mønster. Brytaren vel ut eit tilgjengeleg fargeområde på HSV-fargesirkelen med utgangspunkt i den originale pikselfargen. Skalaen går frå 0 til 255.

Metning

Denne glidebrytaren aukar metninga på dei strødde pikslane.

Verdi

Denne glidebrytaren aukar lysverdien på dei strødde pikslane.