5.10. Vis laggrenser

Kommandoen Vis laggrenser slår den gule prikkelinja som markerer ei laggrense av eller på. Denne linja er bare synleg dersom laget er mindre enn biletvindauget. Når laget har same storleik som biletvindauget, blir laggrensa forstyrra av biletkanten.

Du kan forandre normalvisinga for Vis laggrenser i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen innstillingar.

5.10.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisVis laggrense.