5.12. Vis rutenett

Kommandoen Vis rutenett blir brukt til å slå av eller på rutenettet. Når rutenettet er synleg, kan du bruke dette til å plassere biletkomponentar der du vil ha dei.

Du kan forandre normalvisinga for rutenettet i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen innstillingar.

[Tips] Tips

Sjå også kommandoane Sett opp rutenett og Fest til rutenett.

5.12.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisVis rutenett