7.47. Valfri rotasjon

Kommandoen Valfri rotasjon roterer det aktive laget ein valfri vinkel, og er ein annan måte å få tilgang til rotérverktøyet på. Du finn også fyldigare informasjon under beskrivinga av dette verktøyet.

7.47.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagTransformerValfri rotasjon

  • eller med snarvegen Shift+R.

7.47.2. Eksempel

Figur 15.113. Med «Valfri rotasjon»

Med «Valfri rotasjon»

Før utføringa av kommandoen

Med «Valfri rotasjon»

Laget etter rotering 30° med klokka